ΚΟΥΙΖ

Ποιός υπέχει ρόλο ηλιακού συλλέκτη στο μεταλλαγμένο συνδυασμό Με τους Συγγενείς, με τους Φίλους, με τα Συμφέροντα Μπροστά και οι Πολίτες Πίσω, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν από γκάφα σε γκάφα;

(281211)
Είπαν…

«Ο λύκος κι αν εγέρασε το τρίχωμά του άλλαξε… Έτσι και ι Κώωτσης μην περιμένετε ν’ αλλάξει, αλλά όσο βλέπει ότι δεν του ανανεώνεται η εξουσία θα γίνεται όλο και χειρότερος…»
(281211)
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ

Αξιότιμε διαχειριστά της Club Hotel Casino Loutraki
,
από την ημέρα που αναλάβατε τη θέση σας μέχρι και τον Αύγουστο του 2011 συνεχίσατε να καταβάλλετε το μηνιαίο μισθό στον εκάστοτε νομικό σύμβουλο της νυν Λουτράκι Α.Ε. και πρώην ΔΑΕΤ Α.Ε.
Μια συμφωνία που είχε οριοθετηθεί και είχε γίνει αποδεκτή εκατέρωθεν -μεταξύ της τότε ΑΤΕΚΛ και της Club Hotel Casino Loutraki- διαμορφώνοντας ένα καθεστώς το οποίο λειτουργούσε απρόσκοπτα για τη δημοτική εταιρεία του Λουτρακίου, σε αντιστάθμισμα ανάλογων δαπανών thw Club Hotel loutraki S.A.
Ο εκάστοτε νομικός σύμβουλος, πρώτος ο Γιάννης Στάμου και ύστερα ο Γιώργος Πέτρου είχαν προσληφθεί από τη νυν Λουτράκι Α.Ε. (πρώην ΔΑΕΤ Α.Ε. επόμενη της ΑΤΕΚΛ Α.Ε.) με απόφαση διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα πάντοτε με το καθεστώς που υπήρχε τότε.
Σήμερα, σας έχει ζητηθεί από τον πρόεδρο της Λουτράκι Α.Ε. να καταβάλλετε το μηνιαίο μισθό των € 5.000 και μάλιστα αναδρομικά από το μήνα Σεπτέμβριο του 2011, στο «συγγενή» - κουμπάρο του, έγκριτο νομικό Κορίνθου Δημήτρη Κονομόδη, ο οποίος δεν έχει σχέση οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εν λόγω δημοτική εταιρεία.
Κατά συνέπεια, η οποιαδήποτε καταβολή μηνιαίου μισθού στον προαναφερόμενο δικηγόρο, χωρίς να συνοδεύεται από απόφαση διοικητικού συμβουλίου, είναι αυθαίρετη και αδικαιολόγητη από την Club Hotel Casino Loutraki.
Επιπρόσθετα, έστω και με την ύπαρξη ανάλογης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, για να είναι σύννομη, θα πρέπει να συνοδεύεται από την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού στο δημόσιο κι ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως είναι τα νομικά πρόσωπα ΟΤΑ.
Επισημαίνεται και η απόφαση 20/24-4-2011 του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου (ΔΣΚ) σύμφωνα με την οποία χρειάζεται διαγωνισμός ή άλλως σύμφωνα με το νόμο 1649/1986 ο οποίος διέπει τις προσλήψεις νομικών συμβούλων με πάγια αντιμισθία για τις επιχειρήσεις ΟΤΑ. Η εν λόγω απόφαση του ΔΣΚ είχε ληφθεί με αφορμή την απόπειρα του Κώωτση να προσλάβει τότε άλλους τρεις δικηγόρους, κρίνοντας τες εξ’ υπαρχής άκυρες και ανυπόστατες, δεδομένου ότι εμπίπτουν στο νόμο 1649/1986.
Ο νόμος 1649/1986 προβλέπει, τη συγκρότηση επιτροπής πρόσληψης προσωπικού που αποτελείται από πρόεδρο πρωτοδίκη και δύο δικαστές του οικείου Πρωτοδικείου, νομικό σύμβουλο του κράτους και τον πρόεδρο του οικείου δικηγορικού συλλόγου, οι οποίοι αξιολογούν τις υποψηφιότητες και την επάρκεια των ενδιαφερομένων και στη συνέχεια επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό.
Υπενθυμίζεται ότι την απόφαση 20/24-4-2011 του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου είχε αναγνώσει στη συνεδρίαση της 27/6/2011 του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Λουτρακίου Περαχώρας, ο δημοτικός σύμβουλος του Κινήματος Ενεργών Πολιτών Λουτρακίου Νίκος Λόης, ως εκπρόσωπος του ΔΣΚ.

Αξιότιμε διαχειριστά της Club Hotel Casino Loutraki,
θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οποιαδήποτε καταβολή μισθού χωρίς να αποτελεί αίτημα του διοικητικού συμβουλίου της Λουτράκι Α.Ε., συνοδευόμενη από τη σχετική βεβαίωση αρμόδιας αρχής, ευθυγραμμιζόμενη με την κείμενη νομοθεσία, από την επόμενη δημοτική αρχή δεν θα αναγνωρισθεί ως δαπάνη που βαρύνει την Λουτράκι Α.Ε. και κατά συνέπεια το σχετικό κονδύλι θα απαιτηθεί, ως μηδέποτε καταβληθέν.
(281211)
Return top